Paasproject KinderNevenDienst

Zondag 5 maart zal de kindernevendienst beginnen met een paasproject. Dit jaar is het thema: ‘Het moment dat alles verandert’. Samen met de kinderen willen we, met behulp van een klok, de belangrijke momenten die vooraf gingen aan het Paasfeest doorlopen. Deze week gaan we het hebben over de zalving van Jezus. Een vrouw geeft Jezus het kostbaarste wat ze geven kan, als voorbereiding op Zijn dood. Met Zijn dood, heeft Jezus ons het meest kostbare gegeven, eeuwig leven.