Paaswake

Paaswake
Hierbij nodigen wij u en jou van harte uit tot het bijwonen van de Paaswake, die gehouden wordt op Stille Zaterdag, 4 april a.s. van 21.00 tot uiterlijk 01.00 uur in de Maranathakerk. Een Paaswake is een eeuwenoude kerkelijke traditie waarin door waken, muziek, gesprek, gebed en stilte wordt toegeleefd naar het feest van de Opstanding van onze Heer Jezus Christus. De Paaswake kent zijn hoogtepunt in het ontsteken van de Paaskaars direct na middernacht, symbool van Jezus als Licht van de wereld die het donker voor ons verdreven heeft. De Paaswake kan een prachtige aanvulling zijn op de bezinningsavonden van de Stille Week.
In een ongedwongen sfeer willen we een ieder van harte uitnodigen voor deze avond, die wordt gehouden in de Maranathakerk. Ook zullen we (als het weer het toelaat) een stiltewandeling maken. Graag Bijbel en liedboek meenemen. We zouden het fijn vinden als er veel mensen komen, in het bijzonder zijn onze jongeren (vanaf ca. 16 jaar), van harte welkom op deze avond.
De avond wordt georganiseerd door de Maandagavond gesprekskring. Voor meer informatie of vragen kunt u/jij contact opnemen met Vincent of Margareth Spijkers, ( tel. 415908, vam.spijkers@versatel.nl ).