Passage

De christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging Passage afd. Sliedrecht houdt op dinsdag 16 september a.s. haar eerste ledenavond in het nieuwe seizoen.
Dhr. en mw. Van Toor uit Vlaardingen zijn onze sprekers. Zij vertellen ons over het thema: “Van wandelaar tot pelgrim” over de voettocht naar Santiago de Compostella. Aanvang 19.45 uur in de grote zaal van de Maranathakerk. Alle leden maar ook belangstellenden worden van harte uitgenodigd. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom.