Passie- en Paasconcert ICHTHUS

Vrijdag 9 maart  wordt in de Grote Kerk van Sliedrecht een Passie- en Paasconcert gegeven door het Chr. Sliedrechts Mannenkoor ICHTHUS.
Het 180 leden tellende mannenkoor staat onder leiding van de musicus Martin Zonnenberg. Het orgel zal worden bespeeld door Martin Mans. Medewerking verlenen violiste Barbara Kurmann en fluitiste Marjolein de Wit. Ds. G.J. Mink verzorgt de opening/sluiting. Het programma staat in het teken van het lijden en sterven van Christus en de opstanding op de Paasmorgen. Naast koorzang is er ook samenzang. Het programma vermeldt liederen als: Mijn verlosser hangt aan ’t kruis, Nu valt de nacht, Mijn God waarom en Getsémané. U wordt van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen.
De toegang is vrij. Wel is er een collecte.
Kerk open 19.15 uur. Aanvang concert 20.00 uur