Passieconcert door Praise Him

Passieconcert door Praise Him

Op zaterdag 28 maart a.s., voorafgaand aan de Stille Week, geeft het Christelijk Gemengd Drechtstedenkoor ‘Praise Him’ een passieconcert in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. De bekende componist Joseph M. Martin componeerde voor de passietijd de ca. 20 minuten durende cantate “Colors of Grace”. Dit stuk is in het Nederlands vertaald en heet dan “Kleuren van Genade”. Hierin wordt het lijden van Jezus in onze eigen taal heel dicht bij de luisteraar gebracht. Voorafgaand aan deze cantate brengt ‘Praise Him’ nog een aantal andere liederen ten gehore en is er, zoals u van het koor gewend bent, ook samenzang in het programma over de passietijd. Aan deze avond werken mee André van Vliet, orgel, Kees de Bruin, vleugel en Kees Alers, fluit. De “verteller” is ds. Panc. Vermaat. Het concert op zaterdag 28 maart begint om 20.00 uur; vanaf 19.30 uur staan de deuren open. Een toegangskaart kost € 7,50, terwijl kinderen tot 14 jaar in gezinsverband gratis toegang hebben. Kaarten zijn te bestellen via 06-51342620, via e-mail: info@ praisehim.nl of via de website www.praisehim.nl