Pastorale Raad

De pastorale raad van onze beide wijken vergadert dinsdag 30 mei om 19.45 uur in de Maranatha Kerk.