Pastorale Raad

De ouderlingen en bezoekbroeders en -zusters komen in de regel vier maal per jaar samen. Ter bemoediging, ter stimulering, voor overleg. Vanwege de drukke agenda van de kerkenraden dit najaar is het helaas niet mogelijk een hele avond hiervoor te reserveren. Toch is het belangrijk een gezamenlijke start te maken. Dinsdag 12 september om 19.30 uur komen de blokouderlingen en de predikanten bijeen in de Maranatha Kerk.
Deze bijeenkomsten zijn wijkeigen.