Pastorale Raad

Dinsdagavond 16 oktober is er een vergadering van de Pastorale Raad in het Dienstgebouw. We denken met name na over de praktijk van ziekenzalving.
In onze wijkgemeenten is er met enige regelmaat vraag naar zalving met olie als teken en bevestiging van Gods nabijheid. Als wijkkerkenraden willen we in beginsel positief ingaan op dergelijke verzoeken. Tegelijkertijd blijven er allerlei vragen over om te overdenken.
Tijdens deze bijeenkomst willen we als blokouderlingen en bezoekbroeders en -zusters over deze vragen nadenken en ons laten toerusten voor mogelijke vragen tijdens huisbezoeken.Dan hopen we met elkaar na te denken over het kerkelijk gebed voor de zieken en wel in het bijzonder wat vaak ‘ziekenzalving’ wordt genoemd.