Pastorale Raad

Maandag 8 april om 19.45 uur is er in het Dienstgebouw een vergadering van de Pastorale Raad. Op de agenda staan onder andere de reiservaringen van ds. Mink. We zijn benieuwd wat we kunnen leren van de kerk waar Tim Keller voorganger is. In het gezamenlijk deel van de vergadering spreken we over de waarde van de openbare geloofsbelijdenis en de vraag hoe we als gemeente dankbaar gebruik kunnen maken van de gaven die de Here God verleend heeft aan de belijdende leden die bij hun belijdenis onder meer hebben aangegeven deze te willen inzetten tot opbouw van de kerk.