Pastorale Raad

Op dinsdag 16 februari om 19.45 uur is er een vergadering van de Pastorale Raad.
Alle blokouderlingen zijn hartelijk uitgenodigd om aan deze digitale bijeenkomst deel te nemen. Het is goed om met elkaar ervaringen te delen en plannen te maken voor komende periode, tijdens en nĂ¡ corona!

Ds. G.J. Mink