Pastorale Raad

Dinsdag 31 mei komt de Pastorale Raad van onze beide wijken om 19.45 uur samen in de Maranatha Kerk. Dat wil zeggen: alle pastorale ouderlingen en bezoekbroeders en -zusters (behalve degenen die werkzaam zijn in het ouderenpastoraat). We gaan dan onder meer met elkaar in gesprek over ziekenzalving en het psycho-sociaal pastoraat.