Pastorale Raad wijken 1 en 2

Maandag 14 oktober om 20.00 uur komt in de Maranathakerk de Pastorale Raad van onze beide wijken bijeen. Op deze avond hopen de blokouderlingen en de bezoekbroeders en -zusters nader met onze nieuwe pastoraal werker Harm Jansen kennis te maken.
Aansluitend vergadert wijkkerkenraad 1. Dit in verband met de verkiezing van nieuwe ambtsdragers en de herbenoeming van een zuster en een aantal broeders. Wilt u deze vergaderingen in uw voorbede gedenken?