Pastorale Raad

Dinsdagavond 23 januari is er een bijeenkomst van alle blokouderlingen en pastoraal werkers: de consistorievergadering ofwel de pastorale raad.
We staan in het bijzonder stil bij ‘rouwverwerking’.