Pastoresconvent

Maandag 25 september ontmoeten de predikanten van de verschillende kerken in Sliedrecht elkaar om 9.00 uur in de Maranatha Kerk. Goed om ook over kerkgrenzen heen contacten met elkaar te onderhouden.