Pastoresconvent

In de tijd voor corona kwamen de predikanten van Sliedrecht op gezette tijden bijeen. Soms had dit het karakter van een studieochtend, een andere keer ging het over de actualiteit, een derde keer was het meer kennismaking. Het gezamenlijk gebed vormde een wezenlijk onderdeel. Nu willen we dit weer oppakken. In het predikantenbestand zijn overigens de laatste jaren aanmerkelijke wijzigingen opgetreden. Maandag 28 november om 09.00 uur zijn de predikanten van de Hervormde Gemeente (Mink, Vastenhout, Teeuw), CGK-Beth-El (de Boer), CGK-Eben Haëzer (Peet), NGK-GKv (van Dijk), Gereformeerde Kerk (Veerman), Gereformeerde Gemeente (Huijser) en ‘Onze roeping getrouw’ (Hartogsveld) uitgenodigd voor een bijeenkomst van het pastoresconvent in kerkgebouw ‘Het Anker’.
We hopen op een zegenrijke ontmoeting. (GJM)