PCOB-activiteiten maart/april

Op dinsdag 25 maart  is er weer een PCOB contactmiddag. Zoals gebruikelijk in de Maranathakerk te Sliedrecht. De middag begint om 14.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur. De heer J. Visser uit Zwammerdam geeft dan een presentatie van natuurdia’s onder de titel: “Alles wat adem heeft love den Heer”. Wanneer u niet meer in de gelegenheid bent, om de contactmiddagen te bezoeken omdat de reis te vermoeiend is, dan kunt u zich opgegeven voor vervoer naar de Maranathakerk bij de heer A. Huisman, telefoon 0184-420657.

Op D.V woensdag 23 april  organiseert de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB), afdeling Sliedrecht in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV), afdeling Sliedrecht, een thema-avond over “Voltooid Leven?”. Deze avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur en vindt plaats in de grote zaal van Zorgcentrum Overslydrecht, Scheldelaan 3, 3363CK Sliedrecht. Iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp is van harte welkom. De entree is gratis, evenals de koffie en de thee.