PCOB-contactmiddag

Dinsdagmiddag 28 maart 2017 is er weer een PCOB-contactmiddag in de Maranathakerk, Lijsterweg 2, in Sliedrecht.
De middag begint om 14.00 uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur.
Aan de hand van de zeven kruiswoorden, geschilderd door ds. Sj. Maliepaard, gaat de middag over het kruislijden van Christus en de betekenis voor ons.
Het onderwerp is: de “zeven Kruiswoorden”.
De presentatie begint met een vers van het lied: ”Als ik in gedachten sta, bij het kruis van Golgotha”. Van dit lied, dat als een rode draad door de presentatie loopt, zullen daarna nog meer verzen gezongen worden.
De opbrengsten van de activiteiten van het echtpaar Maliepaard komen ten goede aan de Stichting “Uit uw hand”.
Voor het begin van de middag, en na afloop daarvan, worden enkele producten verkocht, waarvan de opbrengst aan deze stichting ten goede komt.
In verband met het karakter van de middag gebeurt dat deze keer niet tijdens de pauze.
Dominee Maliepaard en zijn vrouw zijn voor de PCOB in Sliedrecht geen onbekenden:
In maart 2016 boeide hun presentatie ook veel leden en niet-leden!

Belangstellenden zijn weer van harte welkom!