PCOB Kerstmiddag

PCOB, Afdeling Sliedrecht
Op dinsdagmiddag 10 december 2013 is er weer de PCOB Kerstmiddag. Zoals gebruikelijk:
In de Maranathakerk, in Sliedrecht. Dit jaar vroeger dan anders, vanwege beschikbaarheid
van de zaalruimte. 
De middag begint om 14.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur. Ds. J A Schelling,
Gereformeerd predikant in Sliedrecht, verzorgt de liturgie en de meditatie rond
het thema “Omzien naar elkaar.” Medewerking wordt verleend door een drietal
musici en er wordt een Kerstverhaal voorgelezen. Natuurlijk wordt er ook een aantal
Kerstliederen gezongen. En is er koffie met . . .
Wanneer u niet meer in de gelegenheid bent, om de contactmiddagen te bezoeken
omdat de reis te vermoeiend is, dan kunt u zich opgegeven voor vervoer naar de
Maranathakerk bij de heer A. Huisman, telefoon 0184-420657  .