PCOB presentatie: In het land van de Amish

Op dinsdagmiddag 25 november 2014 is er weer een PCOB ledencontactmiddag
in de Maranathakerk, Lijsterweg 2, in Sliedrecht.
De middag begint om 14.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur.
De heer Dick J. Minderhoud uit Veenendaal geeft deze middag een presentatie over
‘LEVEN IN HET LAND VAN DE AMISH’.
The AMISH, waar komen ze vandaan en hoe leven ze?
In meerdere staten van de USA kunt u ze tegen komen, de Amish, zij het dat onderscheid gemaakt moet worden tussen the New Order Amish, die in meerdere staten in de USA en in Canada leven en the Old Order Amish. In mijn lezing beperk ik mij tot the Old Order Amish.
Zij leven onder meer in een streek van de staat Pennsylvania in de USA. Ik had meerdere malen het voorrecht bij een Amishfamily de maaltijd te gebruiken.
The Old Order Amish leven vanuit het principe: ‘Gij geheel anders’.
Waarom leven ze zo? Waar liggen hun wortels?

Vanzelfsprekend zijn gasten ook hartelijk welkom.
Wanneer u niet meer in de gelegenheid bent, om de contactmiddagen te bezoeken omdat de reis te vermoeiend is, dan kunt u zich opgegeven voor vervoer naar de Maranathakerk bij de heer R. van Kleef,  telefoon 0184-417757