Pinksterzendingscollecte

Met Pinksteren is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie. Centraal staat het werk van partnerorganisatie Institute for Bible Translation (IBT) in de Oekraïne, die werkt aan de vertaling van de Bijbel in het Krim Tataars. De Krim Tataren vormen sinds enkele eeuwen een kleine minderheid op De Krim. Velen van hen zijn tijdens een lange ballingschap christen geworden, maar een Bijbel in de eigen taal was er niet. Met steun van Kerk in Actie heeft het IBT gewerkt aan een Bijbelvertaling in het Krim Tataars. De vertaling is afgerond en nu kan de vertaalde Bijbel worden gedrukt, zodat deze thuis en in de kerk kan worden gelezen. Een bijbel in eigen taal kost slechts e 9,-. Kerk in Actie wil IBT helpen aan minstens 2000 Bijbels. Met de opbrengst van de collecte wordt het werk in de Oekraïne en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie gesteund. Van harte aanbevolen. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank
De Zendingscommissie