Pinksterzendingscollecte

Met Pinksteren staat de collecte voor Kerk in Actie in het teken van het Zendingswerk van de Kerk van Pakistan. In een land waar christenen een minderheid zijn, vormt de Kerk van Pakistan een krachtige geloofsgemeenschap. De kerk wil diaconaal aanwezig zijn in de samenleving en komt op voor de allerarmsten en zwaksten. Bijvoorbeeld voor plattelandsmeisjes. Zij mogen vaak niet naar school, maar de Kerk van Pakistan vangt hen op in een internaat, waar ze een opleiding kunnen volgen. Shazia kon zo een opleiding tot vroedvrouw volgen en heeft nu een baan. Haar droom kwam uit! Kerk in Actie steunt het werk van de Kerk van Pakistan van harte. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie de Kerk van Pakistan en andere zendingsprojecten wereldwijd. Helpt u mee?