PIO-Stagiair

Zondagmorgen 10 februari is er een stagair in het midden van de gemeente aanwezig.
Hij stelt zichzelf voor:
‘Mijn naam is Jan Sterrenburg. Samen met Pauline en onze twee kinderen woon ik in Hardinxveld. Sinds september 2018 volg ik de opleiding tot gemeentepredikant aan de Protestants Theologische Universiteit in Amsterdam. Het eerste jaar van deze driejarige studie staat in het teken van het verkennen van de werkzaamheden van een predikant.
Het voeren van meerdere pastorale gesprekken en één keer voorgaan in de eredienst
vormen de leerdoelen van de stage.

Vanaf half februari tot begin april zal ik in uw gemeente stagelopen onder begeleiding
van ds. Sparreboom. Samen zullen we enkele bezoeken afleggen, maar al snel zal ik zelfstandig op bezoek gaan. Ik zie uit naar de ontmoetingen. Het is mijn verlangen om mensen bij God en God bij de mensen te brengen. Dat is ook mijn verlangen voor de kerkdienst die ik in juni mag leiden in uw gemeente ter afronding van de kleine stage.’