Postzegels en kaarten uitzoeken

Volgende week woensdagavond 14 november gaan we de postzegels en de kaarten,
die u misschien spaart voor de zending, uitzoeken. Bent u in de gelegenheid en vindt
u het leuk om ons daarmee te helpen, dat kan. U bent dan van harte welkom in de Maranathakerk. Vanaf 20.00 uur starten we en we zijn meestal ongeveer zo’n 1,5 à 2 uur bezig, uiteraard onder het genot van een bakje koffie.
Hartelijke groet,
Pieter Hofman, Martine Roeleveld,
Karin Versteeg en Wim van Tuijl

Zendingscommissie wijk 1-2
rekeningnummer: NL60 RABO 0373 7291 11
t.n.v. Zendingscommissie wijk 1-2
e-mailadres: zending1-2@outlook.com