Preekbespreking

We zijn dankbaar dat veel jonge mensen de weg naar de kerkdiensten weten te vinden. We hebben nagedacht over de vraag hoe we als gemeente iets voor deze gemeenteleden kunnen betekenen. We hebben besloten om een preekbespreking te organiseren voor gemeenteleden van 25 tot 30 jaar. Eén en ander gaat plaatsvinden op D.V. zondag 24 september, na de tweede avonddienst in de Maranathakerk. Tijdens die diensten staan we stil bij het thema ‘Christen-zijn vandaag’. We hopen op een opbouwende ontmoeting. Hopelijk tot ziens! Save the date!