Promotie ds. Klaassen

Op D.V. dinsdag 25 juni hoopt drs. Maarten Klaassen zijn theologisch proefschrift "In Christus rechtvaardig Reformatorische perspectieven op rechtvaardiging en eenheid met Christus" te verdedigen aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam. Deze plechtigheid vindt plaats in de aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, aanvang 15.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Na afloop van de promotie is er een receptie.
De paranimfen:
Wim-Peter Bosch
Jacob Karels
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wim-Peter Bosch, tel. 0488-483829.
Let op: Zorg voor tijdige aanwezigheid want parkeren is problematisch.