Reformatieherdenking

Graag herinneren we jong en oud aan de Reformatieherdenking op woensdag 30 oktober. De avond wordt gehouden in de Grote Kerk en begint om 19.45 uur. Het thema van de avond is ‘Voortgaande reformatie’. De avond wordt ingevuld door ds. W.A. Capellen (CGK) en ds. P.D. Teeuw (PKN). Ds. van Capellen staat stil bij een gebed om voortgaande reformatie aan de hand van het leven van Nehemia. Aansluitend zal ds. Teeuw spreken over een daad van voortgaande reformatie aan de hand van Haggaï 1. De collecte is zoals gebruikelijk voor de Spaans Evangelische Zending. Het zal besteed worden aan Bijbelcursuswerk in Cuba. Jong en oud zijn van harte welkom!