Samen lunchen voor 65 jaar en ouder

Beste eetgenoten,
Bent u alleen(staand) en de 65 jaar gepasseerd dan bent u D.V. donderdag 11 mei voor het
eerst of opnieuw van harte welkom om samen van een ‘gewoon moment’ iets bijzonders te
maken. U wordt ontvangen met iets lekkers en een glaasje fris, waarna wij met elkaar de
lunch zullen gebruiken.
Vanaf 11.30 uur bent u welkom in De Handpalm, Merwestraat 13. De middag duurt tot ca.
13.30 uur. Voor deze lunch vragen wij een bijdrage van € 5,-.
Heeft u vragen of wilt u zich opgeven, doe dit dan uiterlijk maandag 8 mei door het
beantwoorden van deze mail, via het mailadres: aaltijdenproject@hervormdsliedrecht.nl of bel Caroline van Tent, 06-21 66 98 50 of Dikky Koppelaar, 06-40 28 39 52.

Hartelijke groet,
het Eet Team
De laatste keer voor de zomervakantie zal zijn D.V. 22 juni.