Sing-in

In het kader van het gemeentefeest wordt zondagmiddag 18 september om 14.30 uur in de Grote Kerk een sing-in gehouden. Daarbij staat opnieuw het Bijbelgedeelte uit Efeze 3 centraal, maar nu als leidraad voor een heel aantal prachtige liederen, om samen te zingen.