Slotavond belijdeniskring wijken 1 en 2

Maandagavond 12 maart is de slotavond van de belijdeniskring. Enkele kerkenraadsleden sluiten aan bij de belijdenisgroep om in gesprek te gaan over de betekenis van de openbare belijdenis. In het afgelopen seizoen hebben de volgende personen zich voorbereid om op Palmzondag, 25 maart, in het openbaar hun geloofsvertrouwen uit te spreken in de kring van de gemeente. Het betreft:
Sarah Boelen, Nijs-Jan en Leanne Nederveen, Jan Vink en Wil van Wijngaarden.
Wil ontvangt tevens het sacrament van de Heilige Doop. We zijn dankbaar dat zij zich geroepen weten om hun geloof te belijden en heten hen van harte welkom als belijdend lidmaat in onze gemeente.