Spelen op of kijken bij het orgel in de Grote Kerk

Wilde u/jij dat al zo lang, maar is er nog nooit van gekomen? Dan is dit uw/ je kans!

Op D.V. zaterdag 21 mei is de kerk ’s middags van 14.00 tot 17.00 uur geopend om belangstellenden in de gelegenheid te stellen ook eens achter de klavieren van het monumentale Naber-orgel plaats te nemen. Enkele organisten zijn aanwezig om (zo nodig) te assisteren. Niet spelen, maar wel graag kijken? Ook dat is mogelijk! Wil(t) u/jij wel eens een blik werpen in de orgelkas, waar de 1578 pijpen staan die voor het geluid zorgen, dan zullen de organisten u hierover alles  vertellen en  laten zien. Vóór 19 mei graag via de mail aanmelden bij organist Jan Dekker, met vermelding van het aantal personen: jedekker@solcon.nl.