Startavond huiscatechese

Op dinsdagavond 17 september starten we de huiscatechese met een gezamenlijke bijeenkomst in het CJMV-gebouw. Deze avond begint om 19.00 uur en duurt tot uiterst 19.45 uur in verband met een bijeenkomst in het kader van Veilig Jeugdwerk. We zijn dankbaar dat dit werk voortgang mag hebben. Er is weer een nieuw aantal catecheten gevonden. En er komen weer nieuwe catechisanten: de twaalfjarigen mogen voor het eerst aanschuiven. Catechese is heel belangrijk. Spreken met elkaar over de dingen van geloof en kerk in relatie tot het eigen geleefde leven. In onze traditie is de catechese de brug tussen doop en avondmaal waaraan de openbare geloofsbelijdenis voorafgaat. We bidden om zegen over dit werk. Bidt u mee?
Tijdens deze gezamenlijke catecheseavond komt ds. Bram Robbertsen uit Rotterdam ons iets vertellen over zijn werk in het Oude Noorden. In het komende seizoen collecteren we voor het werk dat hij doet. Alle jongeren zijn heel hartelijk welkom!