Startdienst Christelijk Onderwijs

U wordt hartelijk uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Startdienst voor het Christelijk Onderwijs in Sliedrecht. Deze dienst wordt gehouden op woensdag 9 september 2015 om 19.00 uur in de Grote Kerk te Sliedrecht, Kerkbuurt 131 te Sliedrecht. In de dienst vragen we met elkaar een zegen over het nieuwe schooljaar. Het thema voor deze dienst is “van A tot Z”. Ds. G. van Dijk van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Sliedrecht is de voorganger. Kinderkoor “Amazing kids”, o.l.v. Hanneke en Gert-Jan Scherff verleent medewerking.