Startdienst christelijke scholen

Op 12 september zal in de Grote Kerk om 19.00 uur de jaarlijkse startdienst voor het christelijk onderwijs worden gehouden. Voorganger is ds. Geert van Dijk, Ned. Geref. predikant. Medewerking wordt verleend door het schoolkoor van de Oranje Nassauschool o.l.v. Elsbeth Bonefaas. Hanno Hommel zal de piano en het orgel bespelen. Het thema voor deze dienst is: ‘Spits je oren’. U bent van harte uitgenodigd.