Stemmingsvergadering kerkenraden 3&4

In de kerkenraadsvergadering van donderdag 30 november heeft de kerkenraad wijk 3 na kennisneming van de ingebrachte aanbevelingen de volgende dubbeltallen gesteld voor de nog openstaande vacatures:

In de kerkenraadsvergadering van donderdag 30 november heeft de kerkenraad na kennisneming van de ingebrachte aanbevelingen de volgende dubbeltallen gesteld voor de nog openstaande vacatures:

Vacature ouderling 1:

F.A. van den Bergh

B. van Ulden

Vacature ouderling 2:

P. Kraaijeveld,

J. van Leeuwen

Vacature diaken:

W.J.H. Smits

C. Stoker

Voor de verkiezing van ambtsdragers zijn door de kerkenraad van wijk 4 na kennisneming van de ingebrachte aanbevelingen de volgende dubbeltallen gesteld:

In de vacature ouderling 1:

A. van Beest

P.R. Pott, Prickwaert 126

In de vacature ouderling 2:

J. Meerkerk

B.G. Smits

In de vacature ouderling 3:

J.M. van de Velde

D. Verweij

In de vacature jeugdouderling:

Z.C. Brinkman

P.J. Cinjee

In de vacature ouderling-kerkrentmeester:

H.J.P. Noordzij

E.W. van Ravenswaaij

Wij bevelen deze broeders aan in uw voorbede.

De verkiezingsavond voor zowel wijk 3 als wijk 4, zal worden gehouden op Deo Volente woensdag 13 december in de Grote Kerk, aanvang 20.00 uur precies.