Stemmingsvergadering nieuwe leden kerkenraad wijk 4

De stemmingsvergadering zal plaatsvinden op 8 december om 19.00 uur in de Grote Kerk. Dit alles in biddend opzien naar Hem en in het vertrouwen op Zijn zegen over Zijn werk hier in de gemeente Sliedrecht.