Stemmingsvergadering wijk 3 en 4

Op donderdag 2 november zal de stemmingsvergadering worden gehouden. De namen van de broeders die op dubbeltal staan, zijn u reeds in de kerkdienst, via het Kerkblad en via de website bekendgemaakt. De vergadering begint om klokslag 20.00 uur in de Grote Kerk. Wij bevelen de broeders van harte in uw voorbede en meeleven aan. Ons gebed mag zijn: ‘Zend Heer, Uw licht en Uw waarheid neder’