Stille tijd ochtend

In de week aansluitend op het openingsweekend willen we u/jou uitnodigen om met elkaar als gemeente stille tijd te houden! (Net als vorig jaar). Tijdens het openingsweekend zal hierover nog de nodige informatie worden uitgedeeld. Hieronder staat alvast wat u/jij moet weten:
Wat gaan we doen? Stille tijd houden als gemeente. Een goede manier om de dag met elkaar te beginnen en de verbondenheid met elkaar te ervaren. Samen stil worden voor God voordat de (school/werk)-dag begint. (Het staat ieder vrij om een of meerdere dagen te komen.)
Wanneer? Van maandag 22 t/m zaterdag 27 september.
Hoe laat? Van 07.00-07.20 uur en op zaterdag van 08.30-08.50 uur.
Waar? In het dienstgebouw naast de Grote Kerk. Een kwartier voordat de bijeenkomst begint, wordt koffie/thee geschonken.
Waarover? Over het onderwerp van het startweekend “Meer dan genoeg; geloven in afhankelijkheid”.
Voor wie? Voor iedereen uit de gemeente, jong en oud!
Het is mooi om met elkaar een kort moment stil te zijn, een lied te zingen en na te denken over een stukje uit de Bijbel. Luisteren naar wat God tot ons wil zeggen en zoeken naar een concrete toepassing voor de komende dag. Er zijn verschillende gemeenteleden benaderd om tijdens deze bijeenkomsten een korte. eenvoudige bijdrage te leveren. Op deze manier willen we zoveel mogelijk mensen erbij betrekken.
Een paar minuten aan het begin van de dag vrij maken om bezig te zijn met wat God gedaan heeft voor ons en te overdenken wat Hij geeft en hoe wij Hem zullen dienen om daarna fris en bemoedigd aan het werk te gaan. Iedereen is van harte uitgenodigd!