Stille tijd week

We willen als gemeente de dag samen beginnen door stille tijd te houden. Daarmee wordt de onderlinge verbondenheid heel concreet in ons dagelijks leven. Er wordt stilgestaan rondom Bijbelgedeelten die aansluiten bij het thema ‘Open je ogen’. We nodigen jong en oud uit hierbij aanwezig te zijn. Om 06:45u staat de koffie/thee klaar, stille tijd van 07:00-07:20 uur. Op zaterdag is er koffie om 08:15 uur en beginnen we om 8:30 uur in het Dienstgebouw, naast de Grote kerk.