Studiedag over Bible Belts

Wordt de refozuil een zoutpilaar?
Jan Schinkelshoek houdt Bible Belt lezing

Is de refozuil aan het ‘verzuilen’? Zijn geloof, leer en leven óók onder bevindelijk gereformeerden gaandeweg steeds meer gerationaliseerd, tot een stelsel gemaakt? Begint de zuil op een zoutpilaar te lijken?

Die vragen werpt Jan Schinkelshoek, voormalig lid van de Tweede Kamer, op in de Bible Belt lezing, een lezing over de reformatorische vleugel van het Nederlandse protestantisme. De Bible Belt – de streng protestantse gordel die zich dwars door Nederland, van Zeeland tot in Friesland toe, uitstrekt – is onderwerp van een ‘netwerkdag’ die op 3 november in de Evangelisch-Lutherse Kerk te Utrecht zal worden gehouden. Het thema is: De Bible Belt Globaal. Met name de internationale kant wordt die dag belicht. Sinds de millenniumwisseling is de term Biblebelt in Nederland breed ingeburgerd. Het Amerikaanse voorbeeld blijkt aanstekelijk. Maar ook in andere Europese landen zijn gebieden met veel orthodoxe protestanten. De Scandinavische landen kennen hun biblebelt en in Duitsland zijn meerdere Bibelgürtel. Hoe vergelijkbaar zijn die (vaak lutherse) gebieden met de (calvinistische of evangelicale) concentraties in Nederland? Hoe verhouden zij zich tot de specifieke politieke, culturele, sociale en historische context? En in hoeverre slaan reformatorische organisaties eigenlijk hun vleugels uit in Europa of nog verder? Die vragen staan centraal tijdens de netwerkbijeenkomst. De netwerkdag wordt afgesloten met de (eerste) Bible Belt lezing. Jan Schinkelshoek [‘door en door een product van het reformatorische milieu’] zal die voor zijn rekening nemen. Titel: ‘Een onvernuftig man weet er niet van…’ Schinkelshoek (64) heeft lange staat van dienst op het snijvlak van journalistiek, communicatie en politiek. In 1972 begon hij als leerling-journalist bij het Reformatorisch Dagblad. Van 2006 tot 2010 zat hij in de Tweede Kamer voor het CDA. Hij is directeur van een communicatiebureau in Den Haag. De netwerkdag wordt georganiseerd door het Dutch Biblebelt Network, een interdisciplinair initiatief van wetenschappers van de VU Amsterdam. Het doel is om onderzoek te doen naar het theologisch, historisch en sociaal-cultureel functioneren van de reformatorische groepering in het religieuze landschap, in de moderne samenleving en in het publieke debat.

Contact: prof.dr. Fred van Lieburg, f.a.van.lieburg@vu.nl