Studiekring wijk 4

Op dinsdag 10 december komt de studiekring weer bijeen. Hoewel deze avond samenvalt
met de stemmingsvergadering van wijk 3 ziet ds. Van der Veen geen mogelijkheid
deze avond te verplaatsen naar een andere avond in de maand december.
Wij bespreken samen hoofdstuk 7, 8 en 9 uit het boek van Tim Keller, ‘Kruistocht,
het leven van Koning Jezus.’
Ds. Van der Veen hoopt een korte samenvatting te geven van deze hoofdstukken.
Er is gelegenheid om in kleine groepjes met elkaar in gesprek te gaan over een aantal
citaten. We ronden het gesprek aan het eind weer samen af. U en jij zijn hartelijk
welkom om 20.00 uur in de Maranathakerk.