Studiekring

Niet op dinsdag 8, maar op woensdag 9 november hoopt de studiekring bijeen te komen. Wij bestuderen met elkaar het boek van Tim Keller, ‘Bidden, vertrouwelijke omgang met een ontzagwekkende God’. Wij bespreken met elkaar de bladzijden 45-92. Uitgangspunt voor de bespreking vormen de gespreksvragen uit de Studiehandleiding. Wie deze handleiding nog niet heeft ontvangen, kan contact opnemen met Ds. van der Veen. U en jij zijn hartelijk welkom om 20.00 uur in het Dienstgebouw.