Teamvergaderingen huiscatechese

De huiscatechesebijeenkomsten worden gezamenlijk voorbereid. Donderdag 15 oktober is het weer zo ver. Dan komen de mentoren van de jongste groepen om 19.30 uur en van de oudste groepen om 20.30 uur bijeen in het Dienstgebouw.