Thema avond Bijbelweek

Op maandagavond willen we nadenken over het thema ‘Vergeving – Bouwen aan herstel’. Een mooi thema, dat echter ook heel gevoelig kan liggen. De muzikale bijdrage is van Christian Verwoerd. Deze avond is in het bijzonder bedoeld voor hen die God niet of nauwelijks kennen. Het thema wordt voor die doelgroep uitgewerkt, en de muziek/teksten van Christian zijn een getuigenis. Dit is dan ook een uitgelezen avond om iemand mee te vragen. We vragen u/jou om hier serieus over na te denken. Wie gaat er mee? Wilt u helpen bij de voorbereiding, koffietafel, nazorg en/of opruimen, neem dan contact op met Jolanda Lock.