Themadag voor mannen

Op D.V. zaterdag 28 november wordt er een themadag voor mannen gehouden in de Immanuëlkapel, Pruimendijk 99, Ridderkerk (Oostendam).

Themadagen zijn interkerkelijk en worden georganiseerd voor mannen van alle leeftijden, uiteraard zijn ook vrouwen welkom. De dagen gaan uit van een landelijke themadagen-commissie, waarin de Chr. Gereformeerde en de Ned. Hervormde mannenbond participeren.

Het thema van de dag is: “Tegenstand, maar van welke kant?” Ds. P.W.J. van der Toorn, Chr. Ger. predikant te Heerde spreekt over: “Geestelijke tegenstand van binnenuit”.

Ds. J.H. Vlijm, Herv. predikant te Nieuwer ter Aa spreekt over: “Geestelijke tegenstand van buitenaf”. De dag is van 10.00 uur tot 14.00 uur (lunch inbegrepen).

Namens het bestuur, A. de Koning, voorzitter

a.de.koning42@kpnplanet.nl