Thuisviering van het Heilig Avondmaal

Indien u thuis tijdens de ochtenddienst het Heilig Avondmaal wilt meevieren, dan is hiervoor de gelegenheid.
Wijk 1: U kunt zich aanmelden bij diaken Wout van Tilburg,
tel. 410857/06-14010555, e-mail: w.tilburg2@ chello.nl
Wijk 2: U kunt zich aanmelden bij diaken Hans van der Aa,
tel. 421550, e-mail: aa4@upcmail.nl
Zij komen dan a.s. zaterdagavond of zondagochtend (vooraf-gaand aan de dienst) bij u thuis langs om het brood en de wijn te bezorgen.