Toerusting kinderwerkers en gemeenteleden

Het begint inmiddels een goed gebruik te worden om 2 maal per jaar een toerustingsavond voor kinder- en jongerenwerkers te houden. In dit kader organiseren we op donderdag
7 november weer een avond betreffende de leefwereld van kinderen en jouw rol en invloed als het gaat om het overbrengen van het geloof.
Spreker op deze avond is Mirjam van de Veer, jeugdwerkcoach van de protestantse kerk.
Jij als kinder- en jongerenwerker bent van harte uitgenodigd en de ervaring van eerdere avonden leert ons dat ook belangstellenden die niet specifiek bij het jeugdwerk betrokken zijn deze avonden als waardevol ervaren.
Van harte welkom op 7 november om 19.30 uur in het CJMV gebouw.
Namens de jeugdouderlingen, Peter Korevaar