Toerustingsavond Spring Bij

In de psalmen herkennen we onuitsprekelijke vreugde en intens verdriet. Dat wisselt sterk af in het leven; soms wordt vreugde helemaal niet meer gekend. De wijsheid om daarmee goed om te kunnen gaan, hebben we niet in onze binnenzak. God stelt echter Zijn wijsheid beschikbaar. Bid, lees en zoek daarom naar die wijsheid in Zijn Woord. Niet iedereen heeft daarvoor de moed en de kracht. Misschien kent u of ken jij wel zo iemand. Samen bidden, samen lezen en samen zoeken kan dan de oplossing zijn. Samen aan Gods rechterhand, onderweg naar onze bestemming. Zo is er werk genoeg in het Koninkrijk van God.

Op, zo de Heere wil en wij leven, 13 maart organiseert Spring Bij een toerustingsavond die vanaf 20.00 uur toegankelijk is voor iedere geïnteresseerde. Deze avond vindt plaats in de Marana-thakerk. Marnella Vlasblom-Bulk zal met ons in gesprek gaan over het thema: ‘Grenzen stellen’. Daarnaast is er een verkoop van zelfgemaakte kaarten. De opbrengst daarvan is voor het Diaconaal Maatschappelijk Werk.

Spring Bij verzorgt aanvullende pastorale ondersteuning. Als u of jij behoefte hebt aan structurele bijstand; hulp in de vorm van een luisterend oor, persoonlijke aandacht en gebed, dan kunt u dat aangeven via uw wijkouderling, de predikant of contact opnemen met één van de drie coördinatrices van Spring Bij.