Tweewekelijkse gebedsdienst

Gebedsdienst

Maandag 5 juni is de tweewekelijkse gebedsdienst in de Maranatha Kerk.
Aanvang 19.30 uur. Komt u meebidden? U wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd.
‘Niet omdat wij rechtvaardig zouden hebben gehandeld leggen wij onze smeekbeden aan u voor, maar omdat Uw barmhartigheid groot is’ (Daniël 9: 18).