Tweewekelijkse gebedsdienst

Ook in de vakantieperiode wordt de tweewekelijkse gebedsdienst gehouden. Dat is op maandag 31 juli  in de Maranatha Kerk. Aanvang 19.30 uur.
Komt u meebidden?
U wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd.
‘Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen’
(Efeziërs 6: 18).