Tweewekelijkse Gebedsdienst

Maandag 28 augustus is de tweewekelijkse gebedsdienst in de Maranatha Kerk.
Aanvang 19.30 uur.
Komt u meebidden?
U wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd.